U ovom dijagramu su dvije obojene frekvencije (talasa) ;
plava predstavlja notu koju štimaš na 6-toj žici / 5-to polje,
crvena je nota na petoj otvorenoj žici.

U ovom primjeru još nisu potpuno doštimane. Odsvirane zajedno, ove dvije note, daju dvije frekvencije koje se preklapaju i tako ih čujemo: kao brže ili sporije vibracije.
Što su sporije ove vibracije, sve si bliže naštimanoj žici ( štimaš jednu u odnosu na drugu).
Kada prestanu ove vibracije, znači da su žice u štimu.

Ovo je zvuk prazne pete žice “A” i šeste žice na petom polju (opet nota “A”) koje su u štimu

U štimu

 

Obje note su u štimu jedna sa drugom. Takođe i talasi se podudaraju posebno idući prema kraju. Tako ih i čuješ, kao zajedničku frekvenciju obje žice. Ovakav zvuk bi trebao da dobiješ ako si fino doštimao gitaru.

Ovo je zvuk prazne pete žice “A” i šeste žice na petom polju (opet nota “A”) koje su u štimu

U štimu

 

Obje note su u štimu jedna sa drugom. Takođe i talasi se podudaraju posebno idući prema kraju. Tako ih i čuješ, kao zajedničku frekvenciju obje žice. Ovakav zvuk bi trebao da dobiješ ako si fino doštimao gitaru.